Sleeping Lady

$16

A California roll Topped w. Fresh Salmon, Tomato, & Cilantro Salsa