Magic

$12

Crab, avocado, tobiko, scallion, wrapped in radish